Modlitwa


Boże wszechmogacy i Ojcze, który poprzez smierc i zmartwychwstanie swego syna pokazałes nam, że z cierpienia może powstac nadzieja.
Niekiedy z trudem możemy zrozumiec Twoja wolę i postępować zgodnie z nia. Szukamy Cię w modlitwie i zdajemy się na Twoja pomoc.
- Modlimy się za tego, którego wezwałes do siebie z pełni życia. Pozwól mu zaznać Twojej i naszej miłosci.
- Modlimy się za rodzinę , która towarzyszyła mu w życiu. Nie pozostaw jej pogrążonej w bólu i spraw, aby wiara była ich oparciem.
- Modlimy się za przyjaciół , którzy dzielili z nim tak wiele. Pozwól im uswiadomić sobie, że przyjazń jest trwalsza niż życie.
- Modlimy się za osoby, którym będzie można pomóc dzięki przeszczepom narzadów.
Pozwól im rozpocząć nowe życie bez obciażeń.
Ojcze w niebie, nasze życie i smierć znajduje się w Twoich rękach. Pograżeni w bólu i smutku mamy nadzieję na spotkanie w innym swiecie, wzmocnieni wiara w Jezusa Chrystusa, naszego brata i Pana.
Amen.

Ks.JAN TWARDOWSKI - Spieszmy sie kochac ludzi


© 2009 tym co od nas odeszli po przeszczepie serca | Stskladak